مارها چگونه تولید مثل میکنند

تولید مثل مار مار جفت گیری فصل تولید مثل مار ها


مارها دم خود را دور یک دیگر میپیچند تا زمانی که دم نر و ماده به مجرای روده‌ای، تناسلی و ادراری برسد
مار نر خودش را منبسط می کند و اندام جنسی(همی پنیس) خود را وارد بدن ماده می کند و اسپرم را به بدن ماده منتقل می کند .
یک مار ماده به وسیله آزاد کردن فِرومون (چیزی برای جذب جنس مخالف) از پشت خودش و جای گذاشتن خطی از رایحه خود مار نر را جذب می کند .
مار نر این بو را دنبال می کند و فرایند جفت گیری آغاز می شود .
مار نر با قرار دادن چانه ی خود بر سر مار ماده و لغزاندن بدن خود بر روی او جفت گیری را شروع می کند سپس مار ماده دم خود را برای تولید مثل بلند می کند.
فرایند جفت گیری معمولا بیش از یک ساعت به طول نمی انجامد اما مواردی هست که ممکن است کل روز طول بکشد. ماده ها معمولا دو بار در سال جفت گیری می کنند. بعضی از آن ها تخم میگذارند و بعضی زنده زا هستند.

تولید مثل مار جفت گیری مار بچه مار تولید مثل مار مار ها چگونه تولید مثل می کنند

جالب است که بدانید مار های نر دو آلت تناسلی دارند! آن ها فقط از یک آلت تناسلیشان به طور همزمان استفاده می کنند و به نظر می رسد که یکی را بر دیگری ترجیح میدهند درست مثل انسان های راست دست و چپ دست! هر آلت تناسلی از بیضه ی خودش اسپرم دریافت می کند.
مار ها همی پنیس دارند یعنی در فاصله ی کمی میتوانند چند بار جفت گیری کنند و شانس انتقال اسپرم را بالا ببرند.
بعد از جفت گیری مار ماده می تواند اسپرم را تا یکسال ذخیره کند و به نحوی می تواند انتخاب کند که اسپرم کدام مار نر را با تخم خودش بارور کند.
بعضی از گونه های دیگر مار مثل کور ماران (Brahminy blindsnakes) بی جنس گرا (Asexuality) هستند و بدون نیاز به اسپرم تخم هایشان شروع به تقسیم سلولی می کند.
مار های ماده کاملا می تواند انتخاب کنند که بعد از جفت گیری باردار شوند یا نه.

همی پنیس مار:

آلت تناسلی مار همپنیس مار

مار کور:‌

کور ماران مار کور تولید مثل بی جنس گرا

 

ویدئوی جفت گیری مارها

برای دانلود اینجا کلیک کنید

حجم:‌4 مگابایت

دعوای بین مار ها

برای دانلود اینجا کلیک کنید

حجم:‌3 مگابایت