آیا مار استخوان دارد؟

۱۳۹۹/۵/۱۶ ۳:۱۰:۱۸

آیا مار مهره دارد؟

از آن جایی که مار ها خیلی انعطاف پذیر هستند ممکن است شما فکر کنید که مار ها استخوان ندارند.
با این حال مار ها استخوان دارند در حقیقت آن ها صد ها استخوان حتی بیشتر از انسان ها دارند.
حیوانات را می توان به صورت بی مهرگان (حیوانات بدون ستون فقرات) یا مهره داران (حیواناتی با ستون فقرات) طبقه بندی کرد.
بی مهرگان شامل حیواناتی مانند عروس دریایی ، ماهی مرکب ، عنکبوت و حشرات هستند. بدن آنها ممکن است مانند کرم بسیار نرم باشد ، یا ممکن است اسکلت خارجی داشته باشد (یک پوسته ی بیرونی سخت شده ، مانند خرچنگ ، ​​سوسک یا عقرب).
مارها به همراه سایر خزندگان و دوزیستان ، پستانداران ، پرندگان و ماهیان متعلق به مهره داران هستند. همه این حیوانات دارای اسکلت داخلی هستند.

استخوان مار آیا مار ها استخوان دارند استخوان مار ها

استخوان ها به بدن ساختار و قدرت می بخشند. ماهیچه ها به استخوان ها متصل می شوند و این باعث می شود که عضلات مار منقبض شود. مارها به استخوان زیادی احتیاج دارند تا قوی و انعطاف پذیر باشند.
آنها جمجمه ی خاصی دارند و ستون فقرات بسیاربلندی دارند که از صدها مهره تشکیل شده است (استخوانی که ستون فقرات ما را تشکیل می دهد).
آنها همچنین صدها دنده دارند ، تقریباً تمام بدنشان ، تا از اندام داخلی خود محافظت کنند. برخی مارها طعمه های خود را با انقباض عضلاتشان می کشند.
این بدان معناست که آنها بدن عضلانی و قدرتمند خود را با کمک استخوان هایشان در اطراف حیوانی که گرفتار کرده اند ، منقبض می کنند. مارهای دیگر طعمه های خود را با استفاده از زهر می کشند.

مار ها چند استخوان دارند؟

استخوان مار آیا مار ها استخوان دارند استخوان مار ها

بسته به انواع مار ها، یک مار می تواند ۶۰۰ تا ۱۸۰۰استخوان داشته باشد.
همه ی مار ها ۱۰ استخوان در جمجمه و فک دارند ، اما تعداد دنده ها و مهره ها بسیار متفاوت است.
یک مار کوچک ۱۰ سانتی متری حدودا دارای ۲۰۰ مهره است و همان تعداد برای جفت دنده ها ، حدود ۶۰۰ استخوان است.
یک مار بزرگ مانند پیتون غول پیکر که ۷ متر است ۶۰۰ مهره دارد ، در کل حدود ۱۸۰۰ استخوان.

استخوان مار آیا مار ها استخوان دارند استخوان مار ها

منبع:
https://biomedicalsciences.unimelb.edu.au
https://socratic.org/questions