مار ها چگونه دست شویی می کنند؟

۱۳۹۹/۵/۱۵ ۴:۴۴:۳۹

آیا مار مدفوع میکند؟

مارها دقیقاً مانند بیشتر حیوانات ، غذای خود را هضم می کنند. با این حال ، مار ادرار و مدفوع خود را از یک سوراخ دفع می کند.
این مجرا ، کلواک ،‌ معمولا در انتهای دم مار یافت می شود. مار ها معمولا به ندرت مدفوع می کنند.
مدفوع مار درست مانند مدفوع حیوانات دیگر است. بوی بدی دارد ،‌ معمولا قهوه ای رنگ است و هر چند وقت یکبار که حیوان غذا می خورد اتفاق می افتد.
مدفوع مار مخصوصا مار هایی که از جوندگان تغذیه می کنند ،‌ کشیده و مستطیل شکل است و ادرار آن ها معمولا به رنگ روشن است.

عکس مدفوع مار مدفوع مار چه شکلی است مدفوع مار چه شکلیه عن مار عن مار چه شکلیه عن مار جیش مار مار ها چگونه مدفوع میکنند مار ها چگونه می رینند ریدن مار ریدن مار چه شکلیه

مدفوع مار چه شکلی است؟

مدفوع مار ها اغلب کشیده و لوله ای مانند است اما ممکن است شکل های دیگری نیز داشته باشد.
مدفوع مار تیره است و رگه هایی سفید و کم رنگ مانند ، از ادرار خشک شده روی آن وجود دارد.
بسیاری از مردم مدفوع مار را با مدفوع پرندگان اشتباه می گیرند زیرا تقریبا ظاهری مشابه دارند.

عکس مدفوع مار مدفوع مار چه شکلی است مدفوع مار چه شکلیه عن مار عن مار چه شکلیه عن مار جیش مار مار ها چگونه مدفوع میکنند مار ها چگونه می رینند ریدن مار ریدن مار چه شکلیه

عکس مدفوع مار مدفوع مار چه شکلی است مدفوع مار چه شکلیه عن مار عن مار چه شکلیه عن مار جیش مار مار ها چگونه مدفوع میکنند مار ها چگونه می رینند ریدن مار ریدن مار چه شکلیه

عکس مدفوع مار مدفوع مار چه شکلی است مدفوع مار چه شکلیه عن مار عن مار چه شکلیه عن مار جیش مار مار ها چگونه مدفوع میکنند مار ها چگونه می رینند ریدن مار ریدن مار چه شکلیه