چرا مار پوست اندازی می کند؟

۱۳۹۹/۵/۱۵ ۲:۵۹:۵۶

علت پوست اندازی مار

همه ی حیوانات پوست اندازی می کنند اما برخی این کار را با شکوه تر و قابل مشاهده تر انجام می دهند.
در حالی که انسان ها هر روز میلیون ها سلول پوستی می ریزند ،‌مار ها و سایر حیوانات به صورت کلی و یک جا پوست اندازی می کنند که بین چهار الی دوازده باز در سال اتفاق می افتد.
اما چرا؟ مار ها به دو دلیل پوست اندازی می کنند. دلیل اول ،‌ در حالی که بدن مار به رشد خود ادامه می دهد ،‌پوست آن رشد نمی کند. درست مانند لباس های انسان که رشد نمی کنند!
یک لایه جدید از پوست به وجود می آید و لایه ی قدیمی از بین می رود.
دلیل دوم ،‌ پوست اندازی و ریختن پوست قدیمی انگل های مضر را که به پوست قدیمی مار چسبیده اند ،‌را از بین می برد.

چرا مار پوست اندازی میکند علت پوست اندازی مار مار در حال پوست انداختن

مار چگونه پوست اندازی می کند؟

این که مار چطور پوست اندازی می کند بسیار جالب تر از چرایی آن است!
درست قبل از پوست اندازی ،‌ پوست مار شروع کبود شدن می کند (مایل به آبی) و چشمان مار مات و کدر می شود که دید مار را مختل می کند.
در طی چند روز ، مار سر خود را روی چیزی سخت و ساینده (مانند سنگ) می مالد تا لایه بیرونی را پاره کند. سپس مار روی پارگی ای که ایجاد کرده است کار می کند.
با خزیدن در مسیر های تنگ ،‌از پوست قدیمی خود بیرون می آید.

چرا مار پوست اندازی میکند علت پوست اندازی مار مار در حال پوست انداختن

بسته به اندازه ، وضعیت بدن و محیط مار این روند ممکن است از چند روز تا چند هفته طول بکشد.
بسیار حیاتی است که مار در این دوره در محیطی آرامی باشد و کسی مزاحمش نشود.
مار ها به جای پلک ،‌ درپوش چشم (eye cap) دارند و اگر پوست این لایه های نازک محافظتی چشم نیفتند ،‌ممکن است به کوری مار منجر شود.
باقی مانده ی پوست می تواند جایگاه انگل هایی باشد که احتمالاً منجر به بیماری و تجمع باکتری می شود.
بخش های دست نخورده پوست نیز می توانند جریان خون را محدود کنند ، که به طور بالقوه منجر به از بین رفتن قسمت هایی از بدن و در موارد شدید حتی مرگ می شود.

منبع:
https://www.iowadnr.gov/